Skip to content
imagomedlogo

Poradnia zdrowia psychicznego w Pile

IMAGO MED  – miejsce stworzone z myślą o osobach borykających się z kryzysem psychicznym, trudnościami osobistymi, chorobami psychicznymi i innymi zaburzeniami funkcjonowania. Zapewnimy Wam profesjonalną opiekę psychiatryczną jak i psychoterapeutyczną.

Wierzymy, że najlepsze efekty daje praca dwutorowa tzn. połączenie wiedzy i doświadczenia lekarzy psychiatrów z regularną i profesjonalną pracą terapeutyczną.

Przyjdź i sprawdź, jak możemy Ci pomóc – wspólnie na pewno rozwiążemy każdy problem.

Zapraszamy!

NASZA OFERTA

PSYCHIATRIA 

Diagnostyka chorób oraz zaburzeń psychicznych i dostosowanie indywidualnego planu leczenia do potrzeb pacjenta.

TERAPIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Psychoterapia uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna, par i rodzin. 
Psychoterapia grupowa (uzależnienia, lęk, depresja)

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Psychoterapia młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz młodzieży, która zaczyna lub już jest uzależniona od substancji psychoaktywnych.

 

Prowadzimy psychoterapie grupową uzależnień oraz zaburzeń psychicznych tj. depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych i wielu innych.

Organizujemy i prowadzimy szkolenia dla firm np. z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz postaw asertywnych.

 

Istnieje możliwość konsultacji i leczenia psychiatrycznego w języku angielskim
There is a possibility of consultations and psychiatric treatment in English

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

CENNIK

• KONSULTACJA U LEKARZA SPECJALISTY PSYCHIATRY – 250 

 KONSULTACJA U LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHIATRII – 230 zł

 KONSULTACJA LEKARSKA PSYCHIATRYCZNA OSOBA NIEPEŁNOLETNIA – 300 zł

 SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ – 200 zł (PIERWSZE TRZY SESJE U TERAPEUTY PO UKOŃCZONEJ SZKOLE PSYCHOTERAPII, KAŻDA NASTĘPNA – 180 zł)

 SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ – 180 zł (PIERWSZE TRZY SESJE U TERAPEUTY W TRAKCIE SZKOLENIA Z PSYCHOTERAPII, KAŻDA NASTĘPNA – 160 zł)

 SESJA PSYCHOTERAPII RODZINNEJ/MAŁŻEŃSKIEJ – 250 zł

 WYSTAWIENIE RECEPTY/KONTYNUACJA LECZENIA – 60 zł

 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA – 100 zł

Pracownicy centrum mogą zmieniać i dostosować cenę indywidualnie w przypadku sytuacji wyjątkowej po wcześniejszym ustaleniu tego z klientem. Cennik ważny od 1 lipca 2024 r.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

Lekarz

Agnieszka Molęda

Specjalista psychiatra

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, szkolenie specjalizacyjne odbywała głównie w Wojewódzkim Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Aktualnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Złotowie. Przyjmuje przede wszystkim osoby dorosłe cierpiące z powodu chorób lub zaburzeń psychicznych, znajdujące się w kryzysie psychicznym, z trudnościami adaptacyjnymi.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

Magister

Mateusz Molęda

Psycholog

Koordynator Centrum, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Psychiatrycznym i Neurologicznym w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu, dodatkowo uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.  Pracuje głównie z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA) oraz zmagającymi się z lękiem oraz nerwicą natręctw.

Lekarz

Jarosław Molęda

Specjalista psychiatra

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi, szkolenie specjalizacyjne odbywał głównie w Szpitalu Psychiatrycznym im. Józefa Babińskiego zwanym Kochanówką w Łodzi. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami zmagającymi się z różnymi chorobami czy też zaburzeniami psychicznymi.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

Lekarz

Magda Godlewska

W trakcie specjalizacji
z psychiatrii dorosłych

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, szkolenie specjalizacyjne odbywała w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, obecnie kontynuuje je w Centrum Zdrowia Psychicznego w Złotowie. Praca z ludźmi chorymi oraz będącymi w kryzysie jest jej pasją i jednocześnie misją, cechuje ją empatia, rzeczowość, elastyczność oraz dociekliwość. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, a relacje w gabinecie buduje w formie partnerstwa.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego
psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

Magister

Ewa Mańka

Psycholog, seksuolog, terapeuta EMDR

Absolwentka KUL o specjalizacji psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała zajmując się poradnictwem psychologicznym, interwencją kryzysową oraz psychoedukacją na rzecz funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych. Ukończyła studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na UAM w Poznaniu oraz staż kliniczno-seksuologiczny w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym PZP w Poznaniu. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii EMDR dzieci, młodzieży i dorosłych (I i II stopnia) Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Pracuje z osobami po zdarzeniach traumatycznych, które borykają się z psychicznymi konsekwencjami urazów psychicznych wskutek np. katastrof, przestępstw, przemocy, mobbingu, wypadków, chorób przewlekłych i onkologicznych.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

Magister

Paweł Uszko

Psycholog

Jestem absolwentem psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i aktualnie uczestniczę w czteroletnim kursie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności, młodzieżą z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenie poradnictwa psychologicznego dla młodzieży oraz rodziców, w tym diagnozę inteligencji. Obecnie pracuję jako psycholog szkolny i skupiam się na indywidualnej terapii klientów, wspierając ich rozwój emocjonalny i psychospołeczny.

MAGISTER

Joanna Piotrowska

Rejestratorka Centrum

Od wielu lat pracuje z pacjentami, jest profesjonalna i dyskretna, a przede wszystkim przemiła. To z nią Państwo nawiązujecie pierwszy kontakt telefoniczny i w razie trudności z wyborem terapeuty Pani Joanna chętnie Wam doradzi, rozwiąże problemy organizacyjne, a już w samym Centrum w trakcie oczekiwania na wizytę stworzy komfortową atmosferę.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

MAGISTER

Anna Purcel-Samorska

Psycholog, Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie uzyskując certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nr 399. Ukończyła trzy etapowe szkolenie Terapii Schematów. Pracuje z osobami dorosłymi przejawiającymi różnorodne trudności osobiste; zmagającymi się z zaburzeniami zdrowia psychicznego; nastawionymi na rozwój własnych zasobów oraz chcącymi uwolnić się od nieefektywnych wzorców (schematów) zachowania.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego
psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

MAGISTER

Tobiasz Rakieć

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem absolwentem psychologii na SWPS we Wrocławiu, w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej. Posiadam ponad 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi. Ukończyłem studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, psychologii śledczej, interwencji kryzysowej oraz studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odbyłem szkolenia m.in. z mediacji rodzinnych, dialogu motywacyjnego, pracy z dzieckiem krzywdzonym. Obecnie pracuję na Oddziale Dziennym w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

LEKARZ

Barbara Pietrkiewicz

W trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie zatrudniona jako lekarz rezydent w Centrum Zdrowia Psychicznego w Złotowie. W pracy kieruje się przede wszystkim empatią oraz indywidualnym podejściem do każdej osoby.

Magister

Natalia Stachowiak

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem dyplomowaną psychoterapeutką po 4-letnim szkoleniu z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzę terapię indywidualną głównie skierowaną do osób cierpiących z powodu zaburzeń osobowości czy trudności w odnalezieniu satysfakcji w życiu. Proces terapii dostarcza możliwość między innymi poprawy jakości życia i relacji interpersonalnych. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

Magister

Anna Jasiecka

Psychopedagog, terapeuta środowiskowy

specjalista terapii dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, zaburzeniami zachowania, uzależnieniami w tym behawioralnymi, tj. problemowe korzystanie z komputera, Internetu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową i/ lub deficytem uwagi, dziećmi  z Zespołem Aspergera oraz  z trudnościami szkolnymi ( relacje z rówieśnikami, brak motywacji, trudności wieku adolescencji). Pomaga osobom z domów dysfunkcyjnych oraz rodzicom aby poprawić ich jakość życia a także efektywniej wspierać rodzinę jako całość. Prezentuje podejście holistyczne w pracy z pacjentem, otwarta na współpracę z instytucjami, tj. szkoły, ośrodki socjoterapeutyczne, ośrodki uzależnień i innymi. 

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego
psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

MAGISTER

Adrianna Ryczkowska

Psycholog

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także w Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie, na oddziale dziennym, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi. Prowadzę terapię indywidualną mającą na celu wsparcie i poprawę funkcjonowania skierowaną do osób zmagających się m. in. z chronicznym stresem, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami wychowawczymi i kryzysami emocjonalnymi. Najważniejsza jest dla mnie wrażliwość na drugiego człowieka i budowanie ciepłej, wspierającej relacji opartej na zrozumieniu oraz swobodnej atmosferze.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

MAGISTER

Marta Kuczyńska

Psycholog, Hipnoterapeuta

Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu. Certyfikowany hipnoterapeuta.
Dyplomowany psychologiczny doradca zawodowy i personalny (UAM) z przygotowaniem pedagogicznym (EUHE).
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od kilkunastu lat z osobami cierpiącymi z powodu chorób i zaburzeń psychicznych w ŚDS w Pile. Koncentruje się na pomocy psychologicznej osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom znajdującym się w kryzysie psychicznym. Hipnoza i hipnoterapia wykorzystywana przez nią w terapii jest tym narzędziem, które umożliwia uzyskanie szybkiego efektu pracy i wysokiej skuteczności w problemach natury emocjonalnej i psychosomatycznej. Do swojej pracy podchodzi z pasją, ogromnym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem, co przekłada się na pozytywną atmosferę w relacji z klientami.

Ewa Sturmowska-Gmurczyk

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Ukończyła roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB oraz studia podyplomowe w dziedzinie seksuologii na UAM. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w wielkopolskich placówkach świadczących pomoc psychologiczną (począwszy od jednostek penitencjarnych, po ośrodki interwencji kryzysowej i centra wsparcia rodziny). Obecnie pracuje jako psycholog szkolny.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego
psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

MAGISTER

Ewa Sturmowska-Gmurczyk

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także w Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie, na oddziale dziennym, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi. Prowadzę terapię indywidualną mającą na celu wsparcie i poprawę funkcjonowania skierowaną do osób zmagających się m. in. z chronicznym stresem, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami wychowawczymi i kryzysami emocjonalnymi. Najważniejsza jest dla mnie wrażliwość na drugiego człowieka i budowanie ciepłej, wspierającej relacji opartej na zrozumieniu oraz swobodnej atmosferze.

psychiatra psycholog piła centrum zdrowia psychicznego

MAGISTER

Marta Kuczyńska

Psycholog, Hipnoterapeuta

Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu. Certyfikowany hipnoterapeuta.
Dyplomowany psychologiczny doradca zawodowy i personalny (UAM) z przygotowaniem pedagogicznym (EUHE).
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od kilkunastu lat z osobami cierpiącymi z powodu chorób i zaburzeń psychicznych w ŚDS w Pile. Koncentruje się na pomocy psychologicznej osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom znajdującym się w kryzysie psychicznym. Hipnoza i hipnoterapia wykorzystywana przez nią w terapii jest tym narzędziem, które umożliwia uzyskanie szybkiego efektu pracy i wysokiej skuteczności w problemach natury emocjonalnej i psychosomatycznej. Do swojej pracy podchodzi z pasją, ogromnym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem, co przekłada się na pozytywną atmosferę w relacji z klientami.

Stale rozwijamy nasze umiejętności, dbając o regularną superwizję oraz uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

 

IMAGO MED Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Staromiejska 44/1A

KONTAKT

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie, drogą mailową lub przyjść do centrum.
Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania w dogodnej dla Ciebie formie.

ul. Staromiejska 44/1A
64-920 Piła

Poradnia zdrowia psychicznego – Piła

Nie bez powodu na rzecz naszej poradni zdrowia psychicznego w Pile pracuje tylu specjalistów. Chcemy bowiem mieć możliwość pomocy każdej osobie, która jej potrzebuje. Nasi pacjenci mogą w jednym miejscu zasięgnąć konsultacji psychiatrycznych oraz skorzystać z psychoterapii. Dzięki temu nie tylko można zaoszczędzić czas, ale też zwiększyć skuteczność leczenia. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, by lekarz psychiatra skonsultował się z terapeutą w celu dopasowania najlepszej formy leczenia.

Dyskomfort psychiczny, uzależnienia czy zaburzenia depresyjno-lękowe znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Osoby, które dotychczas nie korzystały z pomocy specjalistycznej, mogą mieć problem z relacjami społecznymi, utrzymaniem pracy i nie tylko. Wierzymy, że wspólnie z Tobą znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, które zapewni Ci komfort i spokój wewnętrzny.

Często pomagamy młodzieży podczas trudnych okresów. Warto wiedzieć, że wcześnie podjęta terapia w poradni zdrowia psychicznego w Pile pozwala zapobiec licznym problemom w przyszłości. Mamy doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, cierpiącymi z powodu depresji, chronicznego stresu, nerwicy, PTSD. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, jesteśmy wyrozumiali i empatyczni.

Chętnie podejmiemy współpracę z firmami, które chcą zapewnić swoim pracownikom skuteczną wiedzę w zakresie radzenia sobie ze stresem. Może to nie tylko zwiększyć ich komfort, ale jednocześnie poprawić efektywność pracy. Nasza poradnia zdrowia psychicznego w Pile również świadczy swoje usługi!

Skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy!

POLITYKA PRYWATNOŚCIRODO
© copyright by IMAGO MED 2023